Dập ghim xoay 3 chiều

0đ


Dập ghim xoay 3 chiều Deli 0828
- Dập được 20 - 25 tờ giấy

Ghim dập KW-TriO 24/6

Ghim dập KW-TriO 24/6

Giá: 0đ

Lượt xem: 88

Ghim dập số 10

Ghim dập số 10

Giá: 0đ

Lượt xem: 1443

Dập ghim Plus No10

Dập ghim Plus No10

Giá: 0đ

Lượt xem: 1475

Ghim cài tròn C32

Ghim cài tròn C32

Giá: 0đ

Lượt xem: 1668

Ghim cài tam giác C62

Ghim cài tam giác C62

Giá: 0đ

Lượt xem: 1997

Nhổ Ghim

Nhổ Ghim

Giá: 0đ

Lượt xem: 1461

Dập ghim đại Deli 0395

Dập ghim đại Deli 0395

Giá: 0đ

Lượt xem: 1907

Dập ghim Inox Kw-Trio 5270

Dập ghim Inox Kw-Trio 5270

Giá: 0đ

Lượt xem: 1471