Súng bắn giá mã 979

185,000đ


- Có 8 ký tự.
- Rất tiện lợi dùng để bắn giá vào sản phẩm
- Có Băng dính ghi giá đi kèm

Súng bắn ghim KW-TriO 8513CP

Súng bắn ghim KW-TriO 8513CP

Giá: 350,000đ

Lượt xem: 2485

Ghim mũ nhựa màu Deli

Ghim mũ nhựa màu Deli

Giá: 0đ

Lượt xem: 88

Keo nến Silicon

Keo nến Silicon

Giá: 0đ

Lượt xem: 1903

Súng bắn giá MX - 5500

Súng bắn giá MX - 5500

Giá: 95,000đ

Lượt xem: 3532

Súng bắn giá Deli - 7501

Súng bắn giá Deli - 7501

Giá: 0đ

Lượt xem: 2650

Súng bắn keo nến

Súng bắn keo nến

Giá: 125,000đ

Lượt xem: 3547

Súng bắn mác

Súng bắn mác

Giá: 135,000đ

Lượt xem: 13816