Keo nến Silicon

0đ


Keo nến Silicon (nhỏ)
- Dùng cho Súng bắn keo nến (nhỏ) để dán sản phẩm 

- Kích thước: 270 x Ø7mm 

Súng bắn ghim KW-TriO 8513CP

Súng bắn ghim KW-TriO 8513CP

Giá: 350,000đ

Lượt xem: 2509

Súng bắn giá mã 979

Súng bắn giá mã 979

Giá: 185,000đ

Lượt xem: 16643

Ghim mũ nhựa màu Deli

Ghim mũ nhựa màu Deli

Giá: 0đ

Lượt xem: 88

Súng bắn giá MX - 5500

Súng bắn giá MX - 5500

Giá: 95,000đ

Lượt xem: 3543

Súng bắn giá Deli - 7501

Súng bắn giá Deli - 7501

Giá: 0đ

Lượt xem: 2674

Súng bắn keo nến

Súng bắn keo nến

Giá: 125,000đ

Lượt xem: 3575

Súng bắn mác

Súng bắn mác

Giá: 135,000đ

Lượt xem: 13910