Bàn cắt giấy A4 TATA RPT-380

1,000,000đ


Bàn cắt giấy A4 TATA RPT-380
- Bàn cắt kẻ vạch ô vuông, cắt được nhiều khổ giấy (khổ giấy tối đa A3)
- Mặt bàn bằng thép chống rỉ, lưỡi dao cắt sắc ngọt

- Cơ trượt chắc, có thước đè kẹp vật gia công
- Mỗi lần cắt được 20 tờ giấy 
- Kiểu dao trượt
- Kích thước: 560 x 318 mm 

Bàn cắt giấy A4 TATA RPT-380
- Bàn cắt kẻ vạch ô vuông, cắt được nhiều khổ giấy (khổ giấy tối đa A3)
- Mặt bàn bằng thép chống rỉ, lưỡi dao cắt sắc ngọt

- Cơ trượt chắc, có thước đè kẹp vật gia công
- Mỗi lần cắt được 20 tờ giấy 
- Kiểu dao trượt
- Kích thước: 560 x 318 mm

Bàn cắt giấy A3 TATA RPT-480

Bàn cắt giấy A3 TATA RPT-480

Giá: 1,460,000đ

Lượt xem: 2201

Bàn cắt giấy A4 Deli 8014

Bàn cắt giấy A4 Deli 8014

Giá: 470,000đ

Lượt xem: 3188

Bàn cắt giấy A4 Deli 8022

Bàn cắt giấy A4 Deli 8022

Giá: 0đ

Lượt xem: 2044

Bàn cắt giấy A3 Deli 8012

Bàn cắt giấy A3 Deli 8012

Giá: 700,000đ

Lượt xem: 3102

Bàn cắt giấy A4 gỗ sài gòn

Bàn cắt giấy A4 gỗ sài gòn

Giá: 310,000đ

Lượt xem: 2225

Bàn cắt giấy A3 gỗ Sài gòn

Bàn cắt giấy A3 gỗ Sài gòn

Giá: 430,000đ

Lượt xem: 2821

Bàn cắt giấy A4  Bosser 858

Bàn cắt giấy A4 Bosser 858

Giá: 2,350,000đ

Lượt xem: 1276

Bàn cắt giấy dao trượt KW-Trio 3018

Bàn cắt giấy dao trượt KW-Trio 3018

Giá: 1,100,000đ

Lượt xem: 1063

Bàn cát giấy dao trượt A4 Carl DC 210

Bàn cát giấy dao trượt A4 Carl DC 210

Giá: 1,795,000đ

Lượt xem: 910