Sáp đếm tiền

0đ


Sáp đếm tiền, giữ ẩm trên tay tốt có thể đếm được nhiều tờ mỗi lần, không bị chảy nước như mút đếm tiền, sử dụng nguyên liệu không độc.

Cắt băng dính loại nhỏ:VP

Cắt băng dính loại nhỏ:VP

Giá: 0đ

Lượt xem: 3286

Kìm kẹp chì niêm phong (có cộng lực)

Kìm kẹp chì niêm phong (có cộng lực)

Giá: 0đ

Lượt xem: 1875

Khuôn kìm kẹp chì niêm phong (má kìm kẹp chì)

Khuôn kìm kẹp chì niêm phong (má kìm kẹp chì)

Giá: 0đ

Lượt xem: 6639

Dây chì niêm phong xoắn kép (2 lớp dây)

Dây chì niêm phong xoắn kép (2 lớp dây)

Giá: 0đ

Lượt xem: 9310

Dây chì niêm phong (sợi đơn)

Dây chì niêm phong (sợi đơn)

Giá: 0đ

Lượt xem: 2721

Hạt chì niêm phong (nhỏ)

Hạt chì niêm phong (nhỏ)

Giá: 0đ

Lượt xem: 2446

Hạt chì niêm phong (to)

Hạt chì niêm phong (to)

Giá: 0đ

Lượt xem: 1441

Kìm kẹp chì niêm phong

Kìm kẹp chì niêm phong

Giá: 0đ

Lượt xem: 1528

Hòm tôn Inox ( các kích thước)

Hòm tôn Inox ( các kích thước)

Giá: 0đ

Lượt xem: 2141

Mút đếm tiền

Mút đếm tiền

Giá: 0đ

Lượt xem: 1417

Dây buộc hàng Nilon

Dây buộc hàng Nilon

Giá: 0đ

Lượt xem: 1922

Chun vòng to

Chun vòng to

Giá: 0đ

Lượt xem: 1324

Túi Nilon đen

Túi Nilon đen

Giá: 0đ

Lượt xem: 1421

Túi Nilon trắng

Túi Nilon trắng

Giá: 0đ

Lượt xem: 1338

Giấy in nhiệt SAZAKI - K57

Giấy in nhiệt SAZAKI - K57

Giá: 5,500đ

Lượt xem: 3245

Dây bó tiền sợi Cottong

Dây bó tiền sợi Cottong

Giá: 95đ

Lượt xem: 295

Giấy cuốn tiền Polyme

Giấy cuốn tiền Polyme

Giá: 35,000đ

Lượt xem: 348