Sáp đếm tiền

0đ


Sáp đếm tiền, giữ ẩm trên tay tốt có thể đếm được nhiều tờ mỗi lần, không bị chảy nước như mút đếm tiền, sử dụng nguyên liệu không độc.

Cắt băng dính loại nhỏ:VP

Cắt băng dính loại nhỏ:VP

Giá: 0đ

Lượt xem: 3396

Kìm kẹp chì niêm phong (có cộng lực)

Kìm kẹp chì niêm phong (có cộng lực)

Giá: 0đ

Lượt xem: 1942

Khuôn kìm kẹp chì niêm phong (má kìm kẹp chì)

Khuôn kìm kẹp chì niêm phong (má kìm kẹp chì)

Giá: 0đ

Lượt xem: 7002

Dây chì niêm phong xoắn kép (2 lớp dây)

Dây chì niêm phong xoắn kép (2 lớp dây)

Giá: 0đ

Lượt xem: 9791

Dây chì niêm phong (sợi đơn)

Dây chì niêm phong (sợi đơn)

Giá: 0đ

Lượt xem: 2930

Hạt chì niêm phong (nhỏ)

Hạt chì niêm phong (nhỏ)

Giá: 0đ

Lượt xem: 2590

Hạt chì niêm phong (to)

Hạt chì niêm phong (to)

Giá: 0đ

Lượt xem: 1503

Kìm kẹp chì niêm phong

Kìm kẹp chì niêm phong

Giá: 0đ

Lượt xem: 1585

Hòm tôn Inox ( các kích thước)

Hòm tôn Inox ( các kích thước)

Giá: 0đ

Lượt xem: 2230

Mút đếm tiền

Mút đếm tiền

Giá: 0đ

Lượt xem: 1468

Dây buộc hàng Nilon

Dây buộc hàng Nilon

Giá: 0đ

Lượt xem: 1983

Chun vòng to

Chun vòng to

Giá: 0đ

Lượt xem: 1375

Túi Nilon đen

Túi Nilon đen

Giá: 0đ

Lượt xem: 1484

Túi Nilon trắng

Túi Nilon trắng

Giá: 0đ

Lượt xem: 1416

Giấy in nhiệt SAZAKI - K57

Giấy in nhiệt SAZAKI - K57

Giá: 5,500đ

Lượt xem: 3525

Dây bó tiền sợi Cottong

Dây bó tiền sợi Cottong

Giá: 95đ

Lượt xem: 341

Giấy cuốn tiền Polyme

Giấy cuốn tiền Polyme

Giá: 35,000đ

Lượt xem: 389