Hạt chì niêm phong (nhỏ)

0đ


Hạt Chì Niêm Phong ( nhỏ)

- Đường kính: Ø 10mm

- Có 2 lỗ để sâu day chì niêm phong

- Dùng Kìm kẹp chì niêm phong để bấm niêm phong sản phẩm

 

Hạt Chì Niêm Phong ( nhỏ)

- Đường kính: Ø 10mm

- Có 2 lỗ để sâu day chì niêm phong

- Dùng Kìm kẹp chì niêm phong để bấm niêm phong sản phẩm

Cắt băng dính loại nhỏ:VP

Cắt băng dính loại nhỏ:VP

Giá: 0đ

Lượt xem: 3596

Kìm kẹp chì niêm phong (có cộng lực)

Kìm kẹp chì niêm phong (có cộng lực)

Giá: 0đ

Lượt xem: 2073

Khuôn kìm kẹp chì niêm phong (má kìm kẹp chì)

Khuôn kìm kẹp chì niêm phong (má kìm kẹp chì)

Giá: 0đ

Lượt xem: 7407

Dây chì niêm phong xoắn kép (2 lớp dây)

Dây chì niêm phong xoắn kép (2 lớp dây)

Giá: 0đ

Lượt xem: 10278

Dây chì niêm phong (sợi đơn)

Dây chì niêm phong (sợi đơn)

Giá: 0đ

Lượt xem: 3205

Hạt chì niêm phong (to)

Hạt chì niêm phong (to)

Giá: 0đ

Lượt xem: 1608

Kìm kẹp chì niêm phong

Kìm kẹp chì niêm phong

Giá: 0đ

Lượt xem: 1701

Hòm tôn Inox ( các kích thước)

Hòm tôn Inox ( các kích thước)

Giá: 0đ

Lượt xem: 2373

Mút đếm tiền

Mút đếm tiền

Giá: 0đ

Lượt xem: 1546

Sáp đếm tiền

Sáp đếm tiền

Giá: 0đ

Lượt xem: 1392

Dây buộc hàng Nilon

Dây buộc hàng Nilon

Giá: 0đ

Lượt xem: 2094

Chun vòng to

Chun vòng to

Giá: 0đ

Lượt xem: 1476

Túi Nilon đen

Túi Nilon đen

Giá: 0đ

Lượt xem: 1584

Túi Nilon trắng

Túi Nilon trắng

Giá: 0đ

Lượt xem: 1532

Giấy in nhiệt SAZAKI - K57

Giấy in nhiệt SAZAKI - K57

Giá: 5,500đ

Lượt xem: 3935

Dây bó tiền sợi Cottong

Dây bó tiền sợi Cottong

Giá: 95đ

Lượt xem: 436

Giấy cuốn tiền Polyme

Giấy cuốn tiền Polyme

Giá: 35,000đ

Lượt xem: 485