Hạt chì niêm phong (nhỏ)

0đ


Hạt Chì Niêm Phong ( nhỏ)

- Đường kính: Ø 10mm

- Có 2 lỗ để sâu day chì niêm phong

- Dùng Kìm kẹp chì niêm phong để bấm niêm phong sản phẩm

 

Hạt Chì Niêm Phong ( nhỏ)

- Đường kính: Ø 10mm

- Có 2 lỗ để sâu day chì niêm phong

- Dùng Kìm kẹp chì niêm phong để bấm niêm phong sản phẩm

Cắt băng dính loại nhỏ:VP

Cắt băng dính loại nhỏ:VP

Giá: 0đ

Lượt xem: 3115

Kìm kẹp chì niêm phong (có cộng lực)

Kìm kẹp chì niêm phong (có cộng lực)

Giá: 0đ

Lượt xem: 1780

Khuôn kìm kẹp chì niêm phong (má kìm kẹp chì)

Khuôn kìm kẹp chì niêm phong (má kìm kẹp chì)

Giá: 0đ

Lượt xem: 6020

Dây chì niêm phong xoắn kép (2 lớp dây)

Dây chì niêm phong xoắn kép (2 lớp dây)

Giá: 0đ

Lượt xem: 8655

Dây chì niêm phong (sợi đơn)

Dây chì niêm phong (sợi đơn)

Giá: 0đ

Lượt xem: 2411

Hạt chì niêm phong (to)

Hạt chì niêm phong (to)

Giá: 0đ

Lượt xem: 1348

Kìm kẹp chì niêm phong

Kìm kẹp chì niêm phong

Giá: 0đ

Lượt xem: 1445

Hòm tôn Inox ( các kích thước)

Hòm tôn Inox ( các kích thước)

Giá: 0đ

Lượt xem: 1998

Mút đếm tiền

Mút đếm tiền

Giá: 0đ

Lượt xem: 1338

Sáp đếm tiền

Sáp đếm tiền

Giá: 0đ

Lượt xem: 1163

Dây buộc hàng Nilon

Dây buộc hàng Nilon

Giá: 0đ

Lượt xem: 1836

Chun vòng to

Chun vòng to

Giá: 0đ

Lượt xem: 1247

Túi Nilon đen

Túi Nilon đen

Giá: 0đ

Lượt xem: 1330

Túi Nilon trắng

Túi Nilon trắng

Giá: 0đ

Lượt xem: 1237

Giấy in nhiệt SAZAKI - K57

Giấy in nhiệt SAZAKI - K57

Giá: 5,500đ

Lượt xem: 2790

Dây bó tiền sợi Cottong

Dây bó tiền sợi Cottong

Giá: 95đ

Lượt xem: 223

Giấy cuốn tiền Polyme

Giấy cuốn tiền Polyme

Giá: 35,000đ

Lượt xem: 274