Hạt chì niêm phong (nhỏ)

0đ


Hạt Chì Niêm Phong ( nhỏ)

- Đường kính: Ø 10mm

- Có 2 lỗ để sâu day chì niêm phong

- Dùng Kìm kẹp chì niêm phong để bấm niêm phong sản phẩm

 

Hạt Chì Niêm Phong ( nhỏ)

- Đường kính: Ø 10mm

- Có 2 lỗ để sâu day chì niêm phong

- Dùng Kìm kẹp chì niêm phong để bấm niêm phong sản phẩm

Cắt băng dính loại nhỏ:VP

Cắt băng dính loại nhỏ:VP

Giá: 0đ

Lượt xem: 3201

Kìm kẹp chì niêm phong (có cộng lực)

Kìm kẹp chì niêm phong (có cộng lực)

Giá: 0đ

Lượt xem: 1830

Khuôn kìm kẹp chì niêm phong (má kìm kẹp chì)

Khuôn kìm kẹp chì niêm phong (má kìm kẹp chì)

Giá: 0đ

Lượt xem: 6337

Dây chì niêm phong xoắn kép (2 lớp dây)

Dây chì niêm phong xoắn kép (2 lớp dây)

Giá: 0đ

Lượt xem: 8925

Dây chì niêm phong (sợi đơn)

Dây chì niêm phong (sợi đơn)

Giá: 0đ

Lượt xem: 2573

Hạt chì niêm phong (to)

Hạt chì niêm phong (to)

Giá: 0đ

Lượt xem: 1395

Kìm kẹp chì niêm phong

Kìm kẹp chì niêm phong

Giá: 0đ

Lượt xem: 1491

Hòm tôn Inox ( các kích thước)

Hòm tôn Inox ( các kích thước)

Giá: 0đ

Lượt xem: 2072

Mút đếm tiền

Mút đếm tiền

Giá: 0đ

Lượt xem: 1381

Sáp đếm tiền

Sáp đếm tiền

Giá: 0đ

Lượt xem: 1207

Dây buộc hàng Nilon

Dây buộc hàng Nilon

Giá: 0đ

Lượt xem: 1883

Chun vòng to

Chun vòng to

Giá: 0đ

Lượt xem: 1289

Túi Nilon đen

Túi Nilon đen

Giá: 0đ

Lượt xem: 1380

Túi Nilon trắng

Túi Nilon trắng

Giá: 0đ

Lượt xem: 1292

Giấy in nhiệt SAZAKI - K57

Giấy in nhiệt SAZAKI - K57

Giá: 5,500đ

Lượt xem: 3022

Dây bó tiền sợi Cottong

Dây bó tiền sợi Cottong

Giá: 95đ

Lượt xem: 262

Giấy cuốn tiền Polyme

Giấy cuốn tiền Polyme

Giá: 35,000đ

Lượt xem: 312