Dây chì niêm phong xoắn kép (2 lớp dây)

0đ


Dây chì niêm phong xoắn kép (2 lớp dây)
- Dùng hạt chì niêm phong để niêm phong sản phẩm
- Lõi trong được làm bằng dây chì, lớp ngoài cuốn bằng dây thép xoắn
- Dùng kìm kẹp chì niêm phong để bấm 
- Quy cách: 1kg/cuộn

Dây chì niêm phong xoắn kép (2 lớp dây)
- Dùng hạt chì niêm phong để niêm phong sản phẩm
- Lõi trong được làm bằng dây chì, lớp ngoài cuốn bằng dây thép xoắn
- Dùng kìm kẹp chì niêm phong để bấm 
- Quy cách: 1kg/cuộn

Cắt băng dính loại nhỏ:VP

Cắt băng dính loại nhỏ:VP

Giá: 0đ

Lượt xem: 3117

Kìm kẹp chì niêm phong (có cộng lực)

Kìm kẹp chì niêm phong (có cộng lực)

Giá: 0đ

Lượt xem: 1780

Khuôn kìm kẹp chì niêm phong (má kìm kẹp chì)

Khuôn kìm kẹp chì niêm phong (má kìm kẹp chì)

Giá: 0đ

Lượt xem: 6020

Dây chì niêm phong (sợi đơn)

Dây chì niêm phong (sợi đơn)

Giá: 0đ

Lượt xem: 2412

Hạt chì niêm phong (nhỏ)

Hạt chì niêm phong (nhỏ)

Giá: 0đ

Lượt xem: 2263

Hạt chì niêm phong (to)

Hạt chì niêm phong (to)

Giá: 0đ

Lượt xem: 1348

Kìm kẹp chì niêm phong

Kìm kẹp chì niêm phong

Giá: 0đ

Lượt xem: 1445

Hòm tôn Inox ( các kích thước)

Hòm tôn Inox ( các kích thước)

Giá: 0đ

Lượt xem: 1998

Mút đếm tiền

Mút đếm tiền

Giá: 0đ

Lượt xem: 1338

Sáp đếm tiền

Sáp đếm tiền

Giá: 0đ

Lượt xem: 1163

Dây buộc hàng Nilon

Dây buộc hàng Nilon

Giá: 0đ

Lượt xem: 1836

Chun vòng to

Chun vòng to

Giá: 0đ

Lượt xem: 1247

Túi Nilon đen

Túi Nilon đen

Giá: 0đ

Lượt xem: 1331

Túi Nilon trắng

Túi Nilon trắng

Giá: 0đ

Lượt xem: 1237

Giấy in nhiệt SAZAKI - K57

Giấy in nhiệt SAZAKI - K57

Giá: 5,500đ

Lượt xem: 2790

Dây bó tiền sợi Cottong

Dây bó tiền sợi Cottong

Giá: 95đ

Lượt xem: 223

Giấy cuốn tiền Polyme

Giấy cuốn tiền Polyme

Giá: 35,000đ

Lượt xem: 274