18

Sản phẩm
Cắt băng dính loại nhỏ:VP

Cắt băng dính loại nhỏ:VP

Giá: 0đ

Kìm kẹp chì niêm phong (có cộng lực)

Kìm kẹp chì niêm phong (có cộng lực)

Giá: 0đ

Khuôn kìm kẹp chì niêm phong (má kìm kẹp chì)

Khuôn kìm kẹp chì niêm phong (má kìm kẹp chì)

Giá: 0đ

Dây chì niêm phong xoắn kép (2 lớp dây)

Dây chì niêm phong xoắn kép (2 lớp dây)

Giá: 0đ

Dây chì niêm phong (sợi đơn)

Dây chì niêm phong (sợi đơn)

Giá: 0đ

Hạt chì niêm phong (nhỏ)

Hạt chì niêm phong (nhỏ)

Giá: 0đ

Hạt chì niêm phong (to)

Hạt chì niêm phong (to)

Giá: 0đ

Kìm kẹp chì niêm phong

Kìm kẹp chì niêm phong

Giá: 0đ

Hòm tôn Inox ( các kích thước)

Hòm tôn Inox ( các kích thước)

Giá: 0đ

Mút đếm tiền

Mút đếm tiền

Giá: 0đ

Sáp đếm tiền

Sáp đếm tiền

Giá: 0đ

Dây buộc hàng Nilon

Dây buộc hàng Nilon

Giá: 0đ

Chun vòng to

Chun vòng to

Giá: 0đ

Túi Nilon đen

Túi Nilon đen

Giá: 0đ

Túi Nilon trắng

Túi Nilon trắng

Giá: 0đ

Giấy in nhiệt SAZAKI - K57

Giấy in nhiệt SAZAKI - K57

Giá: 5,500đ

Dây bó tiền sợi Cottong

Dây bó tiền sợi Cottong

Giá: 95đ

may lanh cu Giấy cuốn tiền Polyme

Giấy cuốn tiền Polyme

Giá: 35,000đ