Phong bì thư

0đ


Phong bì bưu điện
- Sản xuất từ giấy Bãi Bằng
- Định lượng 58gsm.
- Nắp phong bì có keo dán
- Tập 100 chiếc 

Phong bì bưu điện
- Sản xuất từ giấy Bãi Bằng
- Định lượng 58gsm.
- Nắp phong bì có keo dán
- Tập 100 chiếc

Phong Bì Trắng A4

Phong Bì Trắng A4

Giá: 0đ

Lượt xem: 1747

Phong Bì Trắng A5

Phong Bì Trắng A5

Giá: 0đ

Lượt xem: 1736

Phong Bì Trắng A6

Phong Bì Trắng A6

Giá: 0đ

Lượt xem: 1812