File còng ống KingJim 13 cm 3513

138,000đ


Thiết Bị Văn Phòng
File còng ống KingJim 13cm - 3513 (mở 2 bên)
- Thích hợp lưu trữ hồ sơ mang đi mở thầu cho các dự án
- Cơ chế quai xách rất tiện lợi, thoải mái & chuyên nghiệp
- Có chia file 5 màu để phân biệt tài liệu
- Lưu được khoảng 1.300 tờ giấy A4

Trình ký si 1 mặt A4

Trình ký si 1 mặt A4

Giá: 0đ

Lượt xem: 3537

File trình ký Si 2 mặt HyPhen

File trình ký Si 2 mặt HyPhen

Giá: 0đ

Lượt xem: 4595

Chia file nhựa 12 màu

Chia file nhựa 12 màu

Giá: 0đ

Lượt xem: 2906

Chia file nhựa 10 màu

Chia file nhựa 10 màu

Giá: 0đ

Lượt xem: 2259

Sơ mi 11 lỗ

Sơ mi 11 lỗ

Giá: 0đ

Lượt xem: 1937

File lá hyphen

File lá hyphen

Giá: 0đ

Lượt xem: 2424

File càng cua Kokuyo

File càng cua Kokuyo

Giá: 0đ

Lượt xem: 2354

File càng cua Trà My 5cm

File càng cua Trà My 5cm

Giá: 0đ

Lượt xem: 3837

Cặp hộp gấp Trà My

Cặp hộp gấp Trà My

Giá: 0đ

Lượt xem: 2812

Cặp hộp ABA Deli

Cặp hộp ABA Deli

Giá: 0đ

Lượt xem: 2655

Cặp hộp hyphen

Cặp hộp hyphen

Giá: 0đ

Lượt xem: 2371

File lồng 4 còng 3-5-7cm

File lồng 4 còng 3-5-7cm

Giá: 0đ

Lượt xem: 3320

File càng cua Trà My 7cm

File càng cua Trà My 7cm

Giá: 28,000đ

Lượt xem: 1588

Cặp đựng tài liệu Shuter

Cặp đựng tài liệu Shuter

Giá: 0đ

Lượt xem: 1156

Cặp tài liệu 4 ngăn  Shuter A1360

Cặp tài liệu 4 ngăn Shuter A1360

Giá: 39,500đ

Lượt xem: 1165

Cặp tài liệu 4 ngăn  Shuter

Cặp tài liệu 4 ngăn Shuter

Giá: 59,500đ

Lượt xem: 1112

Cặp tài liệu Shuter 2 khóa cao cấp

Cặp tài liệu Shuter 2 khóa cao cấp

Giá: 119,000đ

Lượt xem: 2443

File càng cua màu Elfen

File càng cua màu Elfen

Giá: 35,000đ

Lượt xem: 1145