File còng ống KingJim 13 cm 3513

138,000đ


Thiết Bị Văn Phòng
File còng ống KingJim 13cm - 3513 (mở 2 bên)
- Thích hợp lưu trữ hồ sơ mang đi mở thầu cho các dự án
- Cơ chế quai xách rất tiện lợi, thoải mái & chuyên nghiệp
- Có chia file 5 màu để phân biệt tài liệu
- Lưu được khoảng 1.300 tờ giấy A4

Trình ký si 1 mặt A4

Trình ký si 1 mặt A4

Giá: 0đ

Lượt xem: 2417

File trình ký Si 2 mặt HyPhen

File trình ký Si 2 mặt HyPhen

Giá: 0đ

Lượt xem: 2620

Chia file nhựa 12 màu

Chia file nhựa 12 màu

Giá: 0đ

Lượt xem: 1399

Chia file nhựa 10 màu

Chia file nhựa 10 màu

Giá: 0đ

Lượt xem: 1542

Sơ mi 11 lỗ

Sơ mi 11 lỗ

Giá: 0đ

Lượt xem: 1329

File lá hyphen

File lá hyphen

Giá: 0đ

Lượt xem: 1653

File càng cua Kokuyo

File càng cua Kokuyo

Giá: 0đ

Lượt xem: 1664

File càng cua Trà My 5cm

File càng cua Trà My 5cm

Giá: 0đ

Lượt xem: 2277

Cặp hộp gấp Trà My

Cặp hộp gấp Trà My

Giá: 0đ

Lượt xem: 1716

Cặp hộp ABA Deli

Cặp hộp ABA Deli

Giá: 0đ

Lượt xem: 1869

Cặp hộp hyphen

Cặp hộp hyphen

Giá: 0đ

Lượt xem: 1557

File lồng 4 còng 3-5-7cm

File lồng 4 còng 3-5-7cm

Giá: 0đ

Lượt xem: 2496

File càng cua Trà My 7cm

File càng cua Trà My 7cm

Giá: 0đ

Lượt xem: 786

Cặp đựng tài liệu Shuter

Cặp đựng tài liệu Shuter

Giá: 0đ

Lượt xem: 719

Cặp tài liệu 4 ngăn  Shuter A1360

Cặp tài liệu 4 ngăn Shuter A1360

Giá: 39,500đ

Lượt xem: 696

Cặp tài liệu 4 ngăn  Shuter

Cặp tài liệu 4 ngăn Shuter

Giá: 59,500đ

Lượt xem: 646

Cặp tài liệu Shuter 2 khóa cao cấp

Cặp tài liệu Shuter 2 khóa cao cấp

Giá: 119,000đ

Lượt xem: 898

File càng cua màu Elfen

File càng cua màu Elfen

Giá: 35,000đ

Lượt xem: 494