Cặp hộp ABA Deli

0đ


Cặp hộp ABA Deli mã 5681,5682,5683,5684
- Dùng để lưu trữ tài liệu
- Làm bằng chất liệu nhựa cao cấp, bóng, bền, đẹp
- Cặp nắp dán, có cài Noted giúp nhận biết tài liệu dễ dàng
- Kích thước: Khổ A4, gáy rộng 2,5cm;3,5cm;5,5cm;7,5cm

Trình ký si 1 mặt A4

Trình ký si 1 mặt A4

Giá: 0đ

Lượt xem: 2838

File trình ký Si 2 mặt HyPhen

File trình ký Si 2 mặt HyPhen

Giá: 0đ

Lượt xem: 3161

Chia file nhựa 12 màu

Chia file nhựa 12 màu

Giá: 0đ

Lượt xem: 1743

Chia file nhựa 10 màu

Chia file nhựa 10 màu

Giá: 0đ

Lượt xem: 1765

Sơ mi 11 lỗ

Sơ mi 11 lỗ

Giá: 0đ

Lượt xem: 1532

File lá hyphen

File lá hyphen

Giá: 0đ

Lượt xem: 1906

File càng cua Kokuyo

File càng cua Kokuyo

Giá: 0đ

Lượt xem: 1909

File càng cua Trà My 5cm

File càng cua Trà My 5cm

Giá: 0đ

Lượt xem: 2659

Cặp hộp gấp Trà My

Cặp hộp gấp Trà My

Giá: 0đ

Lượt xem: 2082

File còng ống KingJim 13 cm 3513

File còng ống KingJim 13 cm 3513

Giá: 138,000đ

Lượt xem: 2202

Cặp hộp hyphen

Cặp hộp hyphen

Giá: 0đ

Lượt xem: 1840

File lồng 4 còng 3-5-7cm

File lồng 4 còng 3-5-7cm

Giá: 0đ

Lượt xem: 2746

File càng cua Trà My 7cm

File càng cua Trà My 7cm

Giá: 0đ

Lượt xem: 1084

Cặp đựng tài liệu Shuter

Cặp đựng tài liệu Shuter

Giá: 0đ

Lượt xem: 909

Cặp tài liệu 4 ngăn  Shuter A1360

Cặp tài liệu 4 ngăn Shuter A1360

Giá: 39,500đ

Lượt xem: 891

Cặp tài liệu 4 ngăn  Shuter

Cặp tài liệu 4 ngăn Shuter

Giá: 59,500đ

Lượt xem: 853

Cặp tài liệu Shuter 2 khóa cao cấp

Cặp tài liệu Shuter 2 khóa cao cấp

Giá: 119,000đ

Lượt xem: 1280

File càng cua màu Elfen

File càng cua màu Elfen

Giá: 35,000đ

Lượt xem: 735