Giấy A1 ĐL 80

2,000đ


Giấy cuộn khổ A1

Giấy theo tờ khổ A1 - Đóng gói 100 tờ

Định lượng giấy 80 gms

Độ trắng 90

Xuất xứ Indonexia

Giấy in màu A4

Giấy in màu A4

Giá: 0đ

Lượt xem: 1005

Giấy IK Plus A4 ĐL70

Giấy IK Plus A4 ĐL70

Giá: 61,000đ

Lượt xem: 2632

Giấy Paper One A4 ĐL70

Giấy Paper One A4 ĐL70

Giá: 60,500đ

Lượt xem: 2353

Giấy Supreme A4 ĐL70

Giấy Supreme A4 ĐL70

Giá: 61,000đ

Lượt xem: 1637

Giấy Bãi Bằng A4 ĐL70

Giấy Bãi Bằng A4 ĐL70

Giá: 51,000đ

Lượt xem: 1995

Giấy Double A A4 ĐL70

Giấy Double A A4 ĐL70

Giá: 63,000đ

Lượt xem: 2013

Giấy A0 Indo ĐL 80 (tờ rời)

Giấy A0 Indo ĐL 80 (tờ rời)

Giá: 3,500đ

Lượt xem: 1169

Giấy Bãi Bằng A3 ĐL70

Giấy Bãi Bằng A3 ĐL70

Giá: 105,000đ

Lượt xem: 1199

Giấy Paper One A3 ĐL70

Giấy Paper One A3 ĐL70

Giá: 125,000đ

Lượt xem: 1024

Giấy A4 Natural ĐL 70

Giấy A4 Natural ĐL 70

Giá: 56,000đ

Lượt xem: 772

Giấy A4 Pagi ĐL 70

Giấy A4 Pagi ĐL 70

Giá: 53,000đ

Lượt xem: 228

Giấy in liên tục dùng cho máy in kim Loại 2 liên

Giấy in liên tục dùng cho máy in kim Loại 2 liên

Giá: 315,000đ

Lượt xem: 182

Giấy A4 Zap Định lượng 70

Giấy A4 Zap Định lượng 70

Giá: 58,500đ

Lượt xem: 209

X

Hãy chat với chúng tôi

Bạn cần tư vấn ?