Bảng từ trắng Hàn Quốc

0đ


- Mặt bảng từ trắng (có kẻ ô vuông) dùng để viết bút dạ, được làm bằng thép phủ sơn chống loá Hàn Quốc màu trắng có dòng kể mờ giúp bạn sử dụng liên tục trong 3h đồng hồ mà KHÔNG BỊ MỎI MẮT, đứng nghiêng 1600 mà vẫn nhìn rõ chữ KHÔNG BỊ CHÓI LOÁ như bảng thông thường.

Bảng từ  chân di động Hàn Quốc

Bảng từ chân di động Hàn Quốc

Giá: 0đ

Lượt xem: 1788

Bảng nỉ

Bảng nỉ

Giá: 0đ

Lượt xem: 1741

Bảng ghim Lie (ghim bần)

Bảng ghim Lie (ghim bần)

Giá: 0đ

Lượt xem: 1939