Bảng ghim Lie (ghim bần)

0đ


Bảng ghim Lie (ghim bần)
- Dùng để ghim tài liệu, giấy nhắc việc hoặc thông báo...

- Bề mặt bảng được làm bằng chất liệu gỗ bần (Lie)

Đa dạng các kích cỡ, cụ thể:

STT Kích thước  (mm)
1 800 x 600
2 1200 x 600
3 1200 x 800
4 1200 x 900
5 1200 x 1000
6 1200 x 1200
7 1200 x 1300
8 1200 x 1400
9 1200 x 1500
10 1200 x 1600
11 1200 x 1800
12 1200 x 2000
13 1200 x 2200
14 1200 x 2400
15 1200 x 2600
16 1200 x 2800
17 1200 x 3000
18 1200 x 3200
19 1200 x 3600
Bảng từ  chân di động Hàn Quốc

Bảng từ chân di động Hàn Quốc

Giá: 0đ

Lượt xem: 1788

Bảng từ trắng Hàn Quốc

Bảng từ trắng Hàn Quốc

Giá: 0đ

Lượt xem: 1681

Bảng nỉ

Bảng nỉ

Giá: 0đ

Lượt xem: 1742