Kìm kẹp chì niêm phong

0đ


Kìm kẹp chì niêm phong
- Dùng để kẹp hạt chì niêm phong
- Thích hợp dùng trong nhà máy, xưởng sản xuất, trung tâm kiểm định

Kìm kẹp chì niêm phong
- Dùng để kẹp hạt chì niêm phong
- Thích hợp dùng trong nhà máy, xưởng sản xuất, trung tâm kiểm định

Cắt băng dính loại nhỏ:VP

Cắt băng dính loại nhỏ:VP

Giá: 0đ

Lượt xem: 3285

Kìm kẹp chì niêm phong (có cộng lực)

Kìm kẹp chì niêm phong (có cộng lực)

Giá: 0đ

Lượt xem: 1875

Khuôn kìm kẹp chì niêm phong (má kìm kẹp chì)

Khuôn kìm kẹp chì niêm phong (má kìm kẹp chì)

Giá: 0đ

Lượt xem: 6639

Dây chì niêm phong xoắn kép (2 lớp dây)

Dây chì niêm phong xoắn kép (2 lớp dây)

Giá: 0đ

Lượt xem: 9310

Dây chì niêm phong (sợi đơn)

Dây chì niêm phong (sợi đơn)

Giá: 0đ

Lượt xem: 2721

Hạt chì niêm phong (nhỏ)

Hạt chì niêm phong (nhỏ)

Giá: 0đ

Lượt xem: 2446

Hạt chì niêm phong (to)

Hạt chì niêm phong (to)

Giá: 0đ

Lượt xem: 1441

Hòm tôn Inox ( các kích thước)

Hòm tôn Inox ( các kích thước)

Giá: 0đ

Lượt xem: 2141

Mút đếm tiền

Mút đếm tiền

Giá: 0đ

Lượt xem: 1417

Sáp đếm tiền

Sáp đếm tiền

Giá: 0đ

Lượt xem: 1241

Dây buộc hàng Nilon

Dây buộc hàng Nilon

Giá: 0đ

Lượt xem: 1922

Chun vòng to

Chun vòng to

Giá: 0đ

Lượt xem: 1324

Túi Nilon đen

Túi Nilon đen

Giá: 0đ

Lượt xem: 1421

Túi Nilon trắng

Túi Nilon trắng

Giá: 0đ

Lượt xem: 1338

Giấy in nhiệt SAZAKI - K57

Giấy in nhiệt SAZAKI - K57

Giá: 5,500đ

Lượt xem: 3245

Dây bó tiền sợi Cottong

Dây bó tiền sợi Cottong

Giá: 95đ

Lượt xem: 295

Giấy cuốn tiền Polyme

Giấy cuốn tiền Polyme

Giá: 35,000đ

Lượt xem: 348