Hạt chì niêm phong (to)

0đ


Hạt Chì Niêm Phong ( nhỏ)

- Đường kính: Ø 12mm

- Có 2 lỗ để sâu day chì niêm phong

- Dùng Kìm kẹp chì niêm phong để bấm niêm phong sản phẩm

Hạt Chì Niêm Phong ( nhỏ)

- Đường kính: Ø 12mm

- Có 2 lỗ để sâu day chì niêm phong

- Dùng Kìm kẹp chì niêm phong để bấm niêm phong sản phẩm

Cắt băng dính loại nhỏ:VP

Cắt băng dính loại nhỏ:VP

Giá: 0đ

Lượt xem: 3366

Kìm kẹp chì niêm phong (có cộng lực)

Kìm kẹp chì niêm phong (có cộng lực)

Giá: 0đ

Lượt xem: 1927

Khuôn kìm kẹp chì niêm phong (má kìm kẹp chì)

Khuôn kìm kẹp chì niêm phong (má kìm kẹp chì)

Giá: 0đ

Lượt xem: 6832

Dây chì niêm phong xoắn kép (2 lớp dây)

Dây chì niêm phong xoắn kép (2 lớp dây)

Giá: 0đ

Lượt xem: 9583

Dây chì niêm phong (sợi đơn)

Dây chì niêm phong (sợi đơn)

Giá: 0đ

Lượt xem: 2882

Hạt chì niêm phong (nhỏ)

Hạt chì niêm phong (nhỏ)

Giá: 0đ

Lượt xem: 2538

Kìm kẹp chì niêm phong

Kìm kẹp chì niêm phong

Giá: 0đ

Lượt xem: 1569

Hòm tôn Inox ( các kích thước)

Hòm tôn Inox ( các kích thước)

Giá: 0đ

Lượt xem: 2207

Mút đếm tiền

Mút đếm tiền

Giá: 0đ

Lượt xem: 1453

Sáp đếm tiền

Sáp đếm tiền

Giá: 0đ

Lượt xem: 1281

Dây buộc hàng Nilon

Dây buộc hàng Nilon

Giá: 0đ

Lượt xem: 1966

Chun vòng to

Chun vòng to

Giá: 0đ

Lượt xem: 1360

Túi Nilon đen

Túi Nilon đen

Giá: 0đ

Lượt xem: 1467

Túi Nilon trắng

Túi Nilon trắng

Giá: 0đ

Lượt xem: 1394

Giấy in nhiệt SAZAKI - K57

Giấy in nhiệt SAZAKI - K57

Giá: 5,500đ

Lượt xem: 3406

Dây bó tiền sợi Cottong

Dây bó tiền sợi Cottong

Giá: 95đ

Lượt xem: 326

Giấy cuốn tiền Polyme

Giấy cuốn tiền Polyme

Giá: 35,000đ

Lượt xem: 378