Cắt băng dính loại nhỏ:VP

0đ


Cắt băng dính loại nhỏ:VP

Kìm kẹp chì niêm phong (có cộng lực)

Kìm kẹp chì niêm phong (có cộng lực)

Giá: 0đ

Lượt xem: 1903

Khuôn kìm kẹp chì niêm phong (má kìm kẹp chì)

Khuôn kìm kẹp chì niêm phong (má kìm kẹp chì)

Giá: 0đ

Lượt xem: 6729

Dây chì niêm phong xoắn kép (2 lớp dây)

Dây chì niêm phong xoắn kép (2 lớp dây)

Giá: 0đ

Lượt xem: 9453

Dây chì niêm phong (sợi đơn)

Dây chì niêm phong (sợi đơn)

Giá: 0đ

Lượt xem: 2812

Hạt chì niêm phong (nhỏ)

Hạt chì niêm phong (nhỏ)

Giá: 0đ

Lượt xem: 2490

Hạt chì niêm phong (to)

Hạt chì niêm phong (to)

Giá: 0đ

Lượt xem: 1466

Kìm kẹp chì niêm phong

Kìm kẹp chì niêm phong

Giá: 0đ

Lượt xem: 1549

Hòm tôn Inox ( các kích thước)

Hòm tôn Inox ( các kích thước)

Giá: 0đ

Lượt xem: 2181

Mút đếm tiền

Mút đếm tiền

Giá: 0đ

Lượt xem: 1435

Sáp đếm tiền

Sáp đếm tiền

Giá: 0đ

Lượt xem: 1260

Dây buộc hàng Nilon

Dây buộc hàng Nilon

Giá: 0đ

Lượt xem: 1947

Chun vòng to

Chun vòng to

Giá: 0đ

Lượt xem: 1344

Túi Nilon đen

Túi Nilon đen

Giá: 0đ

Lượt xem: 1448

Túi Nilon trắng

Túi Nilon trắng

Giá: 0đ

Lượt xem: 1369

Giấy in nhiệt SAZAKI - K57

Giấy in nhiệt SAZAKI - K57

Giá: 5,500đ

Lượt xem: 3323

Dây bó tiền sợi Cottong

Dây bó tiền sợi Cottong

Giá: 95đ

Lượt xem: 312

Giấy cuốn tiền Polyme

Giấy cuốn tiền Polyme

Giá: 35,000đ

Lượt xem: 365